2017-11-14: File it! finns nu i version 5.4.0.

Nya funktioner är bl a förbättrad tidbok och möjligheten att bifoga filer. Konsulter har anlitats för att utveckla många av dessa funktioner. Ett urval av nya funktioner visas nedan. För en komplett lista se mappen vers5.x.x i File_it mappen. Läs mer…