2022-12-22 Nationella taxan 2023

Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för fysioterapeuter och läkare som verkar inom systemet. Inga formella beslut är tagna för 2023 men förändringarna innebär i korthet: Läs mer…